CORE Education Facebook  Twitter 
Log in
Search

Resource Kit for Lecturers

One of a collection of resources developed by Ako Aotearoa NPF to support Māori Kaupapa in early childhood education.  

While this resource is designed for lecturers, it provides some information around 

Whanaungatanga, Ako, Kotahitanga, Manaakitanga, Mauri, Rangatiratanga, Taha Tinana, Ukaipötanga, Wairuatanga & Whakapapa.